Mirë se vini te Arditi Tours
Ferizaj, Kosovë

Hyrje në sistemin e rezervimeve
për agjenta

FLOTA JONË

Ne vazhdimisht jemi përkujdesur që të rrisim cilësinë e shërbimit ndaj klinetit, kuke sjellur vazhdimisht autobusa modern në flotën tonë që pasaagjerët të udhëtojnë komod dhe sigurtë gjatë të gjitha udhëtimeve me ne